დაინტერესებულხართ რამდენად ეფექტურია ბილბორდი თქვენი ბიზნესისთვის ? რომელია უკეთესი თანამედროვე გათვლით ციფრული მარკეტინგი თუ ბილბორდები ? ფასების შედარებისთვის მოვიყვანოთ ამერიკაში,ოჰაიოს შტატის მაგალითი:

დიდი ბილბორდი : $2,500-$8,000
საშუალო ბილბორდი : $1,500-$5,000
პატარა ბილბორდი : $300-$800

ყველა მათგანი დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაშია განთავსებული ქალაქის რომელიმე ნაწილში და მისი ჩამოხსნის შემდეგ ყოველგვარი მონაცემი იკარგება.
დაახლოებით $300 დოლარად მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავებაა შესაძლებელი. ყოველდღიურ მონაცემზე დაყრდნობით ბილბორდზე თვალშისაცემი ინტერნეტში სწორად განთავსებული რეკლამაა.საჭიროა მხოლოდ აუდიტორიის გათვალისწინება და მათთან დაკავშირება,რაშიც გვეხმარებიან :

  • Google Analytics
  • Google My Business Analytics
  • Facebook Insights

ამით კი იხარჯება როგორც ფინანსები,ასევე დრო,რომელიც უმნიშვნელოვანესია ბიზნესში.