ყველასათვის ცნობილია ფაქტი, რომ დღეს სოციალურ მედიას ყავს უამრავი მომხმარებელი, მედიას სტატისტიკის  რიცხვები მართლაც ცდება საზღვრებს. ამიტომ გადავწყვიტეთ წარმოგვედგინა მონაცემები თუ რომელ სოციალურ მედიას რამდენი მომხმარებელი ყავს, რათა უფრო თვალსაჩინო გამხდარიყო დღეს სოციალური მედიის ძალა.

 • 4Chan 27.7 მილიონი მომხმარებელი
 • Airbnb 150 მილიონი მომხმარებელი
 • Facebook 2.072 მილიარდი მომხმარებელი
 • Flickr 90 მილიონი მომხმარებელი
 • Google+ 111 მილიონი მომხმარებელი
 • Instagram 800 მილიონი მომხმარებელი
 • LinkedIn 500 მილიონი მომხმარებელი
 • MySpace 15 მილიონი მომხმარებელი
 • Periscope 10 მილიონი მომხმარებელი
 • Pinterest 200 მილიონი მომხმარებელი
 • Reddit 234 მილიონი მომხმარებელი
 • Snapchat 178 მილიონი მომხმარებელი ყოველდღიურად
 • Twitter 330 მილიონი მომხმარებელი
 • Wechat 1.12 მილიარდი მომხმარებელი
 • Weibo 600 მილიონი მომხმარებელი
 • WhatsApp 900 მილიონი მომხმარებელი
 • Youtube 1.5 მილიარდი მომხმარებელი

როგორც ვხედავთ სტატისტიკა მართლაც უზარმაზარ რიცხვებს ეხება, ამიტომ  ჩვენ გვეძლევა  უსაზღვრო შესაძლებლობა, რომ გამოვიყენოთ სოციალური მედია ჩვეს სასიკეთოდ